Turun Aikuiskoulutussäätiö

Turun Aikuiskoulutussäätiö edistää ammattikoulutustarpeessa olevien henkilöiden työhönsijoittumista laadukkaan ja käytäntöä hyvin palvelevan koulutuksen avulla.

Säätiö luo toimintamahdollisuuksia ja toimii taustatukena ylläpitämällä Turun Aikuiskoulutuskeskusta ja Turun kesäyliopistoa. Opetus on muun muassa ammatillista aikuiskoulutusta, yleissivistävää ja avointa yliopistokoulutusta sekä räätälöityä yrityskoulutusta.

Lisäksi Turun Aikuiskoulutussäätiö omistaa Täsmäosaajat Oy:n, joka palvelee varsinaissuomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä ja auttaa löytämään oikeat tekijät oikeisiin työtehtäviin.

Tule kanssamme matkalle kohti turvatumpaa tulevaisuutta.

Lue lisää

Turun AKK


Turun Kesäyliopisto


Villa Marjaniemi


Täsmäosaajat Oy