Skip to main content

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Turun Aikuiskoulutussäätiö edistää ammattikoulutustarpeessa olevien henkilöiden työhönsijoittumista laadukkaan ja käytäntöä hyvin palvelevan koulutuksen avulla.

Säätiö luo toimintamahdollisuuksia ja toimii taustatukena ylläpitämällä Turun Aikuiskoulutuskeskusta ja Turun kesäyliopistoa. Opetus on muun muassa ammatillista aikuiskoulutusta, yleissivistävää ja avointa yliopistokoulutusta sekä räätälöityä yrityskoulutusta.

Myös Villa Marjaniemi kuuluu Säätiön alaisuuteen.

Tule kanssamme matkalle kohti turvatumpaa tulevaisuutta.

Lue lisää

Suomen Nosturikoulutus osaksi Turun Aikuiskoulutussäätiön toimintaa

SUOMEN NOSTURIKOULUTUS OSAKSI TURUN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖN TOIMINTAA

Suomen Nosturikoulutus Oy on vuonna 2011 perustettu nostoalan koulutusyritys, jonka toiminta siirtyy Turun Aikuiskoulutussäätiölle liiketoimintasiirtona 1.1.2019 alkaen.

Ensi vuoden alusta alkaen voi opiskella kokonaan uuden ammatin, suorittaa tutkinnon olemassa olevan ammattitaidon tueksi tai laajentaa omaa osaamista seuraavien koulutusten avulla:

  • Ajoneuvonosturin kuljettajakoulutus
  • Torninosturin kuljettajakoulutus
  • Satamanosturin kuljettajakoulutus/lastinkäsittely
  • Kuormausnosturikoulutus
  • Nostotyönvalvoja.

Koulutuksiin voivat hakeutua niin työttömät kuin työssä olevatkin. Alan yrityskoulutukset räätälöidään aina asiakasyrityksen tarpeiden mukaisesti.

Asiantuntijapalvelutarjontamme 1.1.2019 alkaen:

  • nostokaluston ja nostoturvallisuuden auditoinnit
  • nostotyönvalvonta.

Lisätietoja

SUOMEN NOSTURIKOULUTUS OY
Matti Keskinen, toimitusjohtaja
Puh. 040 486 5011
matti.keskinen@nosturikoulutus.fi

TURUN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ
Tommi Forss, toimitusjohtaja
Puh. 0207 129 220
tommi.forss@turunakk.fi

www.nosturikoulutus.fi

Turun AKK

Turun Kesäyliopisto