Skip to main content

Historia

Aikuiskoulutuksen kysymykset nousivat esiin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Tuolloin jatkuvan ammatillisen aikuiskoulutuksen tarvetta ei pidetty niin tärkeänä kuin nykyään. Oli totuttu ajattelemaan, että kerran saatu koulutus tai tutkinto riittää takamaan hyvä työuran.

Turun kaupunki halusi kuitenkin kehittää alueen työvoiman osaamista ja perusti Turun Ammattikurssisäätiön 31.12.1969. Säätiöpohjaista hallintoa pidettiin joustavana ja tehokkaana. Säätiön tarkoitus perustuu vuonna 1965 säädettyyn lakiin työllisyyttä edistävästä ammattillisesta koulutuksesta.

Hallinnoitavat yritykset

Säätiö perusti vuonna 1976 Turun Ammatillisen Kurssikeskuksen. Aluksi kurssikeskus toimi tilapäisesti Turun Ammattikoulussa. Vuonna 1978 vuokrattiin Inka Oy:n tilat Kärsämäesta, jotka säätiö sittemmin on ostanut itselleen. Tarvittavat muutostyöt uusiin tiloihin tehtiin oppilastyönä. Kärsämäen tilojen myötä Ammatillisen Kurssikeskuksen toiminta vakiintui.

Nykyään Ammattillinen Kurssikeskus tunnetaan Turun Aikuiskoulutuskeskuksena (Turun AKK).

Vuonna 1999 Ammattikurssisäätiöstä tuli Turun Aikuiskoulutussäätiö ja samana vuonna myös Turun kesäyliopisto siirtyi säätiön ylläpidettäväksi.

Turun kesäyliopisto on perustettu 1936 ja se on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kesäyliopisto. Vuoteen 1974 asti kesäyliopisto toimi osana Turun yliopistoa, kesäopetuksen järjestäjänä. 1980-luvulla kesäyliopiston toiminta muuttui ympärivuotiseksi. Vuosina 1974-1998 kesäyliopiston ylläpitäjänä oli Turun Suomalainen Yliopistoseura.

Ruissalossa sijaitseva Villa Marjaniemi kuuluu myös Säätiön omistukseen. Toimintaa hallinnoi Ruissalon Marjaniemi Oy.

Hallinto

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Pia Jormakka ja varapuheenjohtajana Raimo Oksa.

Hallituksen jäsenet (2024-2027) ja heidät nimenneet tahot:

  • KTT, koulutuspäällikkö Eija Koskivaara, puheenjohtaja, Turun kaupunki
  • Aluepäällikkö Jouni Ruotsalainen, varapuheenjohtaja, Rakennusliitto
  • Ekonomi Elena Svahn, Turun kaupunki
  • Toimitusjohtaja Berhan Ahmadi, Turun kaupunki
  • Alue- ja järjestöasiantuntija Ville Roslakka, SAK
  • Toimitusjohtaja Mikko Kilpi, EK
  • Toimitusjohtaja Tanja Vanharanta, Turun kauppakamari